fotografijų paroda  Uždaros teritorijos: tėkmėje

Jaunieji fotografai: Augustina Miknevičiūtė ©Lunaria, Domas Rimeika, Ieva Ližaitytė, Ieva Sutkaitytė, Juozas Petkevičius, Paulius Vepštas, lydimi kolegų Andriaus Repšio ir Jono Staselio, kūrybinio įsikvėpimo bei saviraiškos galimybių paieškoms susitiko estetiškoje, idėjų ir meninių impulsų prisodrintoje Kuršių nerijoje. 


Atitolinę įprastą rutiną, susitarę dėl pradinės krypties bei bendro laiko sinchronizavimo taškų autoriai judėjo metonimiškomis vaizduotės, atminties, mąstymo, nuotaikos, aplinkos, garso, vaizdo, įvykio nuorodomis.

Kaip kiekvienas žmogus turi sau būdingą judesių dinamiškumą, taip kiekvieną kūrėją gyvenimas, aplinka, kūryba įsuka į savitą judesį. Labai svarbus momentas kūryboje – subtilūs svyravimai, įgalinantys menininką permąstyti pasirinktas strategijas, nes kūrybiškumas yra veiksmas, tampantis įpročiu. Prasmingais tampa gebėjimai išlaikyti savitas pauzes, ritminius patyrimus, interpretacijų laisvę, neapibrėžtumus, autentiškus įkvėpimus kaip galimybes radimosi, tapsmo, kitimo, leidimo sau suklysti ir žinojimo, ką pasilikti. 

Parodai „Uždaros teritorijos: tėkmėje“ atrinkti autorių kūriniai – plenero  „Uždaros teritorijos“ sesijoje 2020 m. rugsėjo 13-20 d.  įvykusios kūrybinės tėkmės  liudijimai, skleidžiantys kiekvieno iš autorių atviro pasaulio atvirumą. Plakate naudojama Ievos Sutkaitytės fotografija „Froido šešėlis“, 2020. 

Parodos kelionė:

2021.07.09 -2021.08.06 Tauragės krašto muziejus "Santaka"  

2021.06.09 -2021.07.03 Panevėžio miesto dailės galerija (Fotografijos galerijoje)

2020 m.  parodos virtualaus atidarymo lapkričio mėnesį  įrašas.


Parodos anotacija .